חשיבותו של הרעיון לעומת ביצוע במיזם אינטרנטי

אודות המחבר