Sarit Jewelry

הצורך

בניית אתר מסחר אשר יאפשר לבצע לבצע קנייה on-line תוך כדי ניהול מלאי ובניית מערך לקוחות קבועים באתר

הפיתרון

בניית אתר מסחר אשר מתבסס על טכנולוגיות קוד פתוח שמאפשר למנהל האתר לבנות מערך לקוחות באתר עם אפשרות להרשאות והגדרת קופונים ושוברים לכל קבוצת הרשאות ולכל משתמש בכל קבוצה.
במסגרת יכולות אלא נבנתה מערכת "הזמנות שלא הושלמו" אשר מאפשרת למנהל האתר לבצע פנייה יזומה במייל או טלפון ללקוחות אשר לא השלימו הזמנה.
המערכת מכילה מנגנוני מעקב אחר משלוח אשר מבצע דרך חברות שילוח בינלאומיות.
מנהל האתר יוכל לייצר תתי אתרים בשפות שונות דרך המערכת.
מערכת המסחר מכילה מערכות נוספות וביניהן מערכת שותפים ומערכת חיפוש פריטים לפי קריטריונים ומאפיינים.

אודות המחבר