Radvision

הצורך:

בניית אתר לקהילת המפתחים שיאפשר לכל מפתח בקרב לקוחותיה של Radvision ברחבי העולם לשתף מידע ולקבל אינפורמציה בנוגע לדילמות טכנולוגיות שעליו לפתור על מנת להקל על מחלקת ה Service & Support של הארגון. הפרויקט מהווה חלק מהתכנית העסקית הרחבה יותר של החברה.

הפיתרון:

בניית מערכת קהילתית שנתפרה לפרויקט לאור השונות הרבה הקיימת בפיתוח הנדרש, המערכת בנוייה על תשתיות open source אשר מתבססות על טכנולוגיות Python עם Frameworks מסוג Django שמהווים היום טכנולוגיות קצה בפיתוח באינטרנט.

הפרויקט מאפשר למעשה לכל משתמש ליצור פרופיל ולשתף מידע עם מפתחים אחרים דרך רשת קהילתית שמכילה את הערך המוסף של עולם ה Web 2.0 בניגוד לאתר מסוג Helpdesk שמקבל פניות לטיפול של הצוות הטכני. כל מפתח יכול למעשה ללמוד מידע שנצבר באתר ועל ידי כך להפרות מפתחים אחרים כאשר במקביל מתאפשרת היכולת לתת חוות דעת על המוצרים של החברה, דבר שמאפשר ל Radvision ללמוד מחוות הדעת האמיתית של קהל הלקוחות ולהתאים את הדור הבא של המוצרים בצורה גבוהה יותר לצרכים שעולים.

KCS נבחרה לבצע את הפרויקט כתוצאה מהבנה מעמיקה בעולם ה Web 2.0 והקהילות בפרט יחד עם יכולת כוללת של איפיון מערכות מורכבות, פיתוח דינאמי ועיצוב ממשק המשתמש אשר נגזר ממרכיבי האתר ועומס הנתונים.

אודות המחבר