Public Relations of the Hebrew University

הצורך:

המחלקה לקשרי חוץ של האוניברסיטה העברית (Division for Development and Public Relations of the Hebrew University) משמשת כחוליה המקשרת בין פעילויות האוניברסיטה וידידי האוניברסיטה בעולם כאשר ביניהם נכללים תורמים ברחבי העולם.
בין מטרות האתר שהוגדרו היו חיזוק הקשר עם ידידי האוניברסיטה, הצגת הפעילויות באוניברסיטה ומידע מקצועי, חיזוק התדמית של האוניברסיטה העברית כאשר כנגזרת של מטרות אלו המטרה הראשית היא שימוש כפלטרופת on-line marketing.

הפיתרון:

כחלק מגיבוש אסטרטגיית on-line marketing של האתר התבצע מחקר על פעילויות אינטרנטיות בעולם של גופים זיקה עם דומה למטרות האוניברסיטה, לאחר מכן למדנו את ההשלכות הלוגיסטיות של תהליך גיוס התרומות והעבודה עם הממשקים השונים (אינטרנטיים ולא אינטרנטיים).

האתר שנבנה מציג חזות שיווקית שמשמשת כפלטפורמה לתוכן רב, במסגרת תהליך בניית הקונספט בשיתוף ראשי האוניברסיטה נבנה ממשק משתמש (UI) שיתאים לפעילויות השונות באתר עם דגש על נוחות של ביצוע תרומה on-line.
האתר הינו חלק מרכזי בתהליכי גיוס הכספים והתדמית הבינלאומית של האוניברסיטה, KCS מתגאה לקחת חלק בפרויקט זה.

 

 

אודות המחבר