National Residency- FMG

הצורך:

בניית אתר עבור חברה אמריקאית אשר מטרתיו הינן אספקת מידע, איסוף לידים ובנוסף משמש כתומך מכירה לרופאים מרחבי העולם אשר מעוניינים לבצע התמחות רפואית בארה"ב.

הפיתרון:

בניית קונספט המשלב אלמנטים מתחום הרפואה כך שיפנה לאוכלוסיית הרופאים.
לשם ניהול הלידים נבנתה והוטמעה מערכת CRM אשר מאפשרת לצוות האתר לנהל את הרשומות והלקוחות.

אודות המחבר