Cervarix by GSK

קצת על סרווריקס

הצורך

בניית אתר ישראלי עבור אחד ממוצרי ענקית התרופות GlaxoSmithKlien.
בניית אתר קמפיין תדמיתי לאוכלוסיית הרופאים אשר מקנה מידע על התרופה לטיפול בסרטן צוואר הרחם.

הפיתרון

KCS נבחרה לבנות את האתרים הישראלים של מוצרי החברה, תוך כדי בניית האתר נעשתה היכרות מעמיקה עם הגבלות רפואיות בעולם האינטרנט.

אודות המחבר