Malaron by GSK

קצת על מלרון

הצורך:

בניית אתר מסוג קמפיין למוצר רפואי של ענקית התרופות GlaxoSmithKlien.

הפיתרון:

בניית קונספט ייחודי הנגזר ממיתוג הקמפיין שמשווק תרופה למלריה.
KCS נבחרה לבנות את האתרים הישראלים של מוצרי החברה, תוך כדי בניית האתר נעשתה היכרות מעמיקה עם הגבלות רפואיות בעולם האינטרנט.

 

אודות המחבר