Tums by GSK

קצת על טאמס

הצורך

בניית אתר מסוג קמפיין למוצר רפואי של ענקית התרופות GlaxoSmithKlien.

הפיתרון

בניית קונספט הפונה לקהל היעד מסוג נשים בהרים ובמקביל לקהילה הרפואית.

KCS נבחרה לבנות את האתרים הישראלים של מוצרי החברה, תוך כדי בניית האתר נעשתה היכרות מעמיקה עם הגבלות רפואיות בעולם האינטרנט.

אודות המחבר