The Vatican – Custodia

הצורך:

הקמת רשת של כ-30 אתרים עבור ה Custody of the Holy Land מטעם הוותיקן אשר תאפשר להציג את האתרים הקדושים לנוצרים ברחבי העולם ולהציג אינפורמציה על כל מקום ומקום.

הפיתרון:

במסגרת הפרויקט נבנתה מערכת ניהול מבוססת על תשתיות קוד פתוח שמאפשרת להקים תתי אתרים רבים עבור כל אחד מהאתרים הקדושים. כל תת אתר אשר מנוהל באופן עצמאי מאפשר להציג מידע מסוגים שונים: לקסיקון, ארכיון וידאו, ארכיון תמונות, events, סיפורים, ארכיון תכנים ומאמרים וכד'.

חזון הפרויקט הינו לייצר ארכיון אינטרנטי בינלאומי לקהל הציבור הנוצרי עבור כל אחד ואחד מהאתרים ולשם כך קיימת קישוריות נרבחת בין התכנים השונים בכל האתרים שיתווספו עם הזמן לתוך מאגר המידע. כל מיקום מקבל חיווי על גבי Google Maps על מנת ליצור אינטראקטיביות מצד הגולשים ולאפשר להם לתכנן את הטיולים שלהם בארץ הקודש. KCS שמחה לקחת חלק בפרויקט מעניין זה ונבחרה לפרויקט לאחר שהציגה פיתרון טכנולוגי עם אופק אסטרטגי שיאפשר פיתוח עתידי על גבי מערכות הניהול.

אודות המחבר