Laser Club

קצת על לייזר קלאב

לייזר קלאב הינו ספק הסרטים הגדול בישראל.בין היתר, מספק סרטים להשכרה ולמכירה ללקוחות רבים ולחברות השכרה ברחבי ישראל.

הצורך:

שדרוג אתר איטרנט עם דגש על עיצוב פונקציונלי ומכוון מכירה ובניית ממשק ניהול מתקדם ונוח.

הפיתרון:

בניית אתר אינטרנט חדש עם קונספט נקי בניחוח WEB 2.0. בניית מערכת ניהול מן המתקדמות מסוגן בעולם, המאפשרת לנהל מאות אלפי פריטים.

  • חיבור בין סרטים, לבין שחקנים, במאים, אנשי תפאורה ועוד.
  • אפשרות לצפייה בסרטים המקושרים לבעלי תפקידים שונים בסרט.
  • מערכות ניהול הזמנות מתוחכמות.
  • מערכת ניהול מלאי סרטים
  • משיכת סרטים חדשים דרך שרתים ברחבי העולם.

אודות המחבר