תדיראן

הצורך

בניית קונספט לאתר שירות כחלק ממקפיין פרסומי של החברה

הפיתרון

בניית קונספט לפי חוקי המותג של החברה, KCS נבחרה לפרויקט כתוצאה מיכולת היערכות מהירה לטובת הלקוח עקב הלו”ז הקצר לפרויקט שנבע מאילוצים תקשורתיים.

אודות המחבר