רותם תעשיות

קצת על רותם תעשיות

רותם תעשיות, הינה זרועת יישום הטכנולוגיות מתקדמות. רותם מופקדת על יישום ושיווק טכנולוגיות המפותחות בקריה למחקר גרעיני נגב (קמ”ג), אמונה על שימור איכות הסביבה באמצעות מערך מחקר ופיתוח הכולל: בטיחות קרינה, בטיחות תעשייתית, מטאורולוגיה, ניטור סביבתי ופיתוח מיכשור ייעודי.

החברה מבצעת הערכת סיכונים סביבתיים במתקנים תעשייתיים, הכנת תסקירי השפעה על הסביבה בעת תכנון והקמת מפעלים, מחקרים גאולוגיים, הידרוגאולוגיים ומטאורולוגיים. מבצעת הובלה של חומרים ומקורות רדיואקטיביים, פינוי פסולת רדיואקטיבית ממפעלים ומוסדות והטמנה באתר ארצי. החברה מבצעת פיקוח ובקרת קרינה: מספקת בודק מוסמך למדידה ובקרה של קרינה רדיואקטיבית במפעלים ומוסדות וכן טיפול ואחזקה של מקורות רדיואקטיביים בתעשייה. פיתוח תהליכים לטיפול בשפכים תעשייתיים, ניטרול, מיחזור והשבה. כמו כן, בדיקות מעבדה, כולל ביצוע אנליזות כימיות מיוחדות.

הצורך:

בניית אתר אינטרנט מאובטח שיציג את יכולות חברת הטכנולוגיה הגדולה במדינה.

הפיתרון:

הקמת אתר מאובטח המספק מידע רב על פעילות החברה, גישה מאובטת לעובדים, מפה אינטראקטיבית לפעילות בעולם, הצגת מוצרי רותם.

אודות המחבר