Do-Architecture

קצת על דו ארכ

דו ארכ הינו משרד אדריכלים הקיים משנת 99′. משרדי החברה ממקומים בישראל. הפעילות השוטפת נעשית ברחבי העולם.

הצורך

בניית אתר המציג את הפרויקטים של החברה בצורה מיוחדת ונקייה.

הפתרון

בניית אתר תדמית, מבוסס פלאש וXML, אשר משקף את סגנון העיצוב של החברה דרך תיק עבודות מגוון ומחולק לפי קטגוריות. האתר בנוי הטכנולוגיה המאפשרת לצוות דו-ארכ לעדכן מידי יום פרויקטים חדשים כולל תמונות. בעזרת XML בנינו מערכת ייחודית

אודות המחבר