KCS חתמה על הסכם פיתוח רשת אתרי אינטרנט עבור הוותיקן

חברת KCS בניית אתרים חתמה עם הוותיקן הסכם על פיתוח רשת אתרי אינטרנט בקוד הפתוח, הפרויקט הינו פרויקט פורץ דרך ומהווה חותמת לכך שארגונים דתיים הפנימו את חשיבות האינטרנט במתן שירותים לגולשים ברשת. הפרויקט ינוהל על ידי ארגון Custody of the Holy Land וילווה על ידי KCS לתקופה של שנתיים.

.

אודות המחבר