השקת האתר של המחלקה לניהול קשרי חוץ באוניברסיטה העברית

לאחר השלמת פרויקט אסטרטגי עבור האוניברסיטה העברית הושק אתמול האתר החדש של המחלקה לניהול קשרי חוץ שמטרתו להציג את חזות האוניברסיטה והתנהלותה בעולם ובנוסף לגייס כספים באופן מקוון לפעילויות האוניברסיטה

לאחר השלמת פרויקט אסטרטגי ביותר עבור האוניברסיטה העברית הושק אתמול האתר החדש של המחלקה לניהול קשרי חוץ שמטרתו להציג את חזות האוניברסיטה והתנהלותה בעולם ובנוסף לגייס כספים באופן מקוון לפעילויות האוניברסיטה.

האתר מהווה אבן דרך עבור האוניברסיטה העברית באופן שבו תופסת את גיוס הכספים עבור האוניברסיטה באינטרנט דרך עמותת הידידים של האוניברסיטה העברית.

 

לדף הפרויקט של Public Relations of the Hebrew University

אודות המחבר