קול קורא לבעלי עסקים

הרשמה לקול קורא – תמיכה בבעלי עסקים באמצעות מתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות לבעלי עסקים בנגב, בגליל, ביישובים מאויימים ובערים מעורבות

מטרת קול הקורא

תמיכה בבעלי עסקים באמצעות מתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות לבעלי עסקים, ע״י הקמת חנות לשנה חינם, תמיכה, הדרכות ופרסום בשווי 10,000 ש״ח.

למי מיועדת ההטבה?*

מוכר 5 מוצרים

עסק אשר מוכר לפחות 5 מוצרים, ואינו נותן שירותים בלבד, זכאי להטבה

עוסק פטור / מורשה / חברה בע"מ

עוסק פטור או מורשה או חברה בע"מ, שאינו מוגדר כמוסד ציבורי, אינו רשות מקומית, או תאגיד או עמותה או חל״צ

עסק קטן

היקף המחזור הכספי של העסק לא יעלה על עשרה מיליון ₪ לשנה הקודמת

עסק חדש או קיים

עסק חדש, שנפתח השנה או עסק קיים, שנפתח לפני שנים יכול להגיש בקשה

מיקום העסק

העסק רשום במס הכנסה, בנגב, בגליל, ביישובים מאויימים, או בערים מעורבות

עסק בבעלות אזרח ותיק

בעל העסק הינו אזרח בגיל 60 ומעלה, ללא מגבלת מיקום העסק

*תנאי הסף המלאים והמחייבים, מפורטים בסעיף תנאי הסף בתחתית עמוד זה

לשאלות הבהרה או בעייה טכנית בשליחה, לחצו כאן

טופס ההצטרפות

סעיפי קול הקורא

 1. כחלק ממדיניות משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מפתח המשרד תכניות לסיוע ותמיכה בבעלי עסקים בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל ושם לו לדגש להרחיב את היקף המסחר, התעסוקה והכלכלה ולהביא למימוש הפוטנציאל העסקי של בתי העסק. המשרד מקדם את תחום הפיתוח הכלכלי והתעסוקה כמוקד עשייה וכמוקד השפעה ישיר על הנעשה בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל ולשם כך הוא מוביל במסגרת פעילותו יצירת פתרונות ונגישים ומותאמים לצרכים.
 2. במסגרת מדיניות המשרד ותוכניות העבודה, המשרד מקצה תקציב להקמת חנויות מקוונות עבור בעלי עסקים בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל.
 1. מטרת קול הקורא היא תמיכה בבעלי עסקים באמצעות מתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות לבעלי עסקים. השירותים יינתנו על ידי ספק שנבחר בהליך מכרזי שביצע המשרד, הספק יקבל את התמורה מהמשרד.
 2. קול הקורא בא להגדיר ולפרט אודות התנאים הנדרשים לקבלת השירות.
 3. בעלי עסקים אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים להלן ומעוניינים בשירותי הקמת ותחזוקת החנויות, נדרשים להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה.
 1. פריפריה חברתית – רשימת רשויות ואזורים זכאים – לחץ כאן לפירוט הרשויות. ככל ויערך שינוי בדבר הרשויות או האזורים הסטטיסטים בסמכות המשרד, יודיע על כך המשרד באתר קול הקורא ומאותו מועד ואילך יאושרו רק בקשות אשר מקום בעל העסק הינו בסמכות המשרד.
 2. נגב – רשימת רשויות זכאיות – לחץ כאן לפירוט הרשויות.
 3. גליל –רשימת רשויות זכאיות – לחץ כאן לפירוט הרשויות.
 4. אזורים בעלי שיעור מסתננים גבוה – רשימת רשויות זכאיות – לחץ כאן לפירוט הרשויות.
 5. רשימת יישובים מאויימים – רשימת יישובים זכאיים – לחץ כאן לפירוט היישובים.
 6. אזרח/ית ותיק/ה – אזרח בגיל 60 ומעלה ביום הגשת הזכאות לקול הקורא.
 7. "חנות מקוונת" או "אתר סחר" – אתר סחר מקוון, המאפשר רכישת מוצרים מספקים לצרכני קצה, באמצעות האינטרנט.
 8. הקמת חנות מקוונת – הקמת אתר סחר מקוון בעל יכולת סליקה ומכירה עבור בעל העסק הכולל בתוכו בשלב ההקמה עד 50 מוצרי אב כהגדרתם בסעיף 3.20 להלן.
 9. תחזוקת חנות מקוונת – ליווי בהיקף של 10 שעות חודשיות לפתרון בעיות טכניות או/ו ניהול קמפיינים.
 10. המכרז – מכרז פומבי מס' 01/2022 – לקבלת הצעות להקמת ותחזוקת חנויות מקוונות לבעלי עסקים בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל שפורסם ע"י המשרד בתאריך 25/05/2022. למעבר למכרז לחץ כאן.
 11. הספק – נותן השירות, הספק שזכה במכרז– חברת קיי סי אס טכנולוגיות בע"מ.
 12. "הזוכה" או "בעל העסק הזוכה" – מציע שקיבל הודעת זכייה על זכייתו בקול קורא זה אשר רשום בתחומי הפריפריה החברתית, בנגב או בגליל ואשר מפעיל עסק לממכר טובין או מוצרים.
 13. תקופת הפרויקט – משך זמן הקמת האתר + עשרה חודשי תמיכה באחסון, תפעול ותחזוקת האתר.
 14. "פלטפורמה" או "מערכת" – מערכת לניהול אתרי הסחר פתוחה Open source או סגורה SaaS.
 15. לקוח – משתמש הקצה, Consumer, הצרכנים אשר ירכשו מבעלי העסקים את המוצרים דרך החנות המקוונת.
 16. תוספים – Plugins אשר לרוב מאפשרים אינטגרציה (ממשק) בין אתר הסחר לבין מערכת אחרת לרבות חברות שליחויות, תוכנת חשבוניות וכדו'.
 17. תוכנת חשבוניות – תוכנת חשבוניות המאושרת על ידי רשות המיסים.
 18. נגישות – נגישות האתר לאנשים עם מוגבלות על פי סימן ג' לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.
 19. אפיון – אפיון האתר עם בעל העסק על פי הפורמט המופיע בנספח 11 למכרז.
 20. תבנית – Template , תבנית המהווה בסיס עיצובי לאתר.
 21. דף מוצר – מוצר אב המכיל עד וריאציה תלת ממדית (למשל צבע, מידה, עיצוב). מוצרי הבן לא יספרו בנפרד אלא כמוצר אב אחד. מוצר אב הוא הצורה המקורית, מוצר בן דומה למוצר אב פרט לשינוי קטן (גודל, מידה צבע וכו').
 22. חומרים קטלוגים – תמונות ומידע שיווקי על מוצרי בעל העסק, אשר על פי הצהרתו ניתן להשתמש בהם בהתאם לדין.
 23. דומיין – שם מתחם, שם ייחודי המזהה אתר אינטרנט או כתובות דוא"ל ספציפיים.
 1. מבקש התמיכה (העסק) הינו: חברה בע"מ או שותפות או אדם פרטי או כל גוף אשר אינו עונה על הפירוט להלן:
  1. אינו מוגדר כמוסד ציבורי לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.
  2. אינו תאגיד שהוקם על פי חוק
  3. אינו רשות מקומית
  4. אינו עמותה או חברה לתועלת הציבור
 2. העסק רשום (במס הכנסה) בפריפריה החברתית, בנגב, בגליל, ביישובים מאויימים או באזורים בעלי שיעור מסתננים גבוה, כהגדרתם בסעיף הגדרות.
 3. מבקש התמיכה מוכר לפחות 5 מוצרים, טובין: נכסי דניידי, מטלטלין, סחורות, כל נכס או רכוש הניתן להעברה ממקום למקום, כגון רהיטים, ספרים, מכשירים, בגדים וכיוצא באלה.
  להוכחת עמידה בתנאי סף זה, ימלא בעל העסק את פרק 14 בחוברת ההגשה "פרטי בעל העסק".
  1. המשרד לא יתמוך בעסקים המוכרים מזון מהיר: מזון המוכן להגשה זמן קצר לאחר שהוזמן, אם בשל טכניקת הכנה מהירה ואם מכיוון שהוכן בכמויות גדולות ומראש ונשמר מחומם, או מחומם מיד לאחר ההזמנה כגון פיצה, המבורגר, פלאפל, שווארמה.
 4. היקף המחזור הכספי של העסק לא יעלה על עשרה מיליון ₪ (10 מיליון ₪) לשנה הקודמת למועד הגשת בקשה זו.
 5. עסק חדש אשר הוקם בשנה הנוכחית רשאי לגשת לקול קורא.
 6. אין להגיש בקשה לתמיכת המשרד במסגרת פרויקט זה ליותר מעסק אחד שבבעלות בעל העסק.
 7. יודגש כי אין מניעה מבעל עסק בעל אתר קיים לגשת לקול קורא זה.
 1. השלב הראשון – שלב האפיון והקמה – בשלב זה בעל העסק יאפיין עם הספק הזוכה את צרכי העסק והחנות המקוונות. ראה פרק 5 ונספח 11 למכרז
 2. השלב השני- שלב ההקמה – בעל העסק יעביר את המידע הדרוש לספק הזוכה לרבות חומרי עיצוב, מידע על קטלוג, חברת שליחויות, תוספים נדרשים (לפי נספח 2 "רשימת התוספים האפשריים") וכל מידע אותו הספק יצטרך על מנת להקים את האתר. ראה פרק 5 למכרז
 3. השלב השלישי – ליווי ותמיכה – שלב זה יימשך עשרה חודשים מרגע מסירת האתר והצהרת בעל העסק על תקינות האתר (נספח 1 – אישור מסירת האתר), בשלב זה יוכל בעל העסק לבחור מבין 3 מסלולים. ראה פרק 5 למכרז
 4. השלב הרביעי- שירות אופציונלי – זכאי בעל העסק במידה וירצה להמשיך התקשרות עם הספק עבור ליווי ואחסנה בתעריף מקסימלי אשר נקבע מראש ועומד על 458.64 ₪ לחודש, וזאת לתקופה של 12 חודשים. אין מניעה כי הספק יציע לבעל העסק מחיר נמוך יותר. למען הסר ספק, שלב זה הינו אופציונלי לבחירת העסק וסכום זה ישולם ע"י העסק עצמו ישירות לספק והמשרד אינו צד לעניין.
 1. שיטת ההגשה של קול קורא זה הינה בשיטת "כל הקודם זוכה". דהיינו, הבקשה שתוגש ראשונה תיבחן. ככל שהבקשה תעמוד בכל תנאי הסף יקבל המבקש הודעה על זכייתו או אי זכייתו.
 2. עם סיום התקציב העומד לרשות המשרד או בהתאם להחלטה מקצועית אחרת של המשרד, ייסגר קול הקורא.
 3. תקרת היקף התמיכה עבור כלל בעלי העסקים שיאושרו במסגרת קול קורא זה הינו: 19,000,000 ₪. המשרד רשאי להקצות תקציב נוסף או תקציב נמוך יותר; הכל בהתאם לקיומו של תקציב שנתי ייעודי של המשרד וזמינות תקציבית בפועל.
 4. המשרד רשאי להציע שירותים נוספים לבעלי העסקים שיזכו בקול קורא זה , כגון: הדרכות לבעלי העסק, ייעוץ וסיוע.
 1. בעל העסק יקבל מהספק הדרכה לגבי צילום המוצרים בעזרת מכשיר סלולרי והעברת התמונות לטובת העלאה לחנות המקוונת. בעל העסק יעביר לספק את המפרט הטכני, כתיבה שיווקית ותמונות המוצר והצהרה שהינו רשאי להשתמש בהם עפ"י דיני קניין רוחני.
 2. על בעל העסק לשלם עבור רישום דומיין.
 3. על בעל העסק לשלם עבור חברת סליקה ותהליך פתיחת ספק אשראי.
 4. המשרד לא יתמוך בעסקים אשר שוללים את קיומה של מדינת ישראל או את אופייה הדמוקרטי או אם יש יסוד סביר למסקנה כי העסק משמש לפעולות בלתי חוקיות.
 1. המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למבקש, כדי לקבל הבהרות להצעה או להסיר אי-בהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת הבקשה.
 2. המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת הבקשות או כל מסמך, או מידע אחר, הדרושים לדעתו לשם בדיקת הבקשות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או הנחוצים לדעתם לשם קבלת החלטה.
 3. בהתאם לשיקול דעת המשרד יתכן כי גורם מפקח ו/או גוף מחקר מטעם המשרד ילווה את הליך ביצוע הפרויקט נשוא קול קורא זה על שלביו השונים. אי שיתוף פעולה של בעל העסק עם הגורם המפקח, יביא לעצירת הקמת, תחזוקת וליווי החנות המקוונת ובמקרים מסוימים עלול להביא לביטול תמיכה המשרד.
 4. באתר המקוון נשוא הבקשה יפורסם כי האתר הוקם בתמיכת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לצד לוגו המשרד בהבלטה.
 5. באפשרותו של בעל העסק לפתוח מספר סולק אשראי.
 6. בעל העסק לא מקבל תמיכה בגין הקמת האתר נשוא קול קורא זה מגוף אחר כלשהו.
 1. המשרד שומר על זכותו שלא לבחון בקשות שאינן עונות על התנאים המפורטים לעיל.
 2. המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות מספר סבבים של שאלות הבהרה.
 3. המשרד רשאי לבטל את קול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם וללא הודעה מוקדמת.
 4. פניות על פי קול קורא זה, אשר יוגשו בהתאם לאמור לעיל, יידונו על ידי נציגי המשרד, בהתאם לזמינות התקציבית.
 5. בעל עסק אשר ברשותו מספר עסקים יוכל להגיש את מועמדותו רק לגבי עסק אחד בבעלותו. לא ניתן לזכות פעמיים.
 1. נציג המשרד האחראי לקול קורא זה היא גברת רבקה יום טוב. פניות ושאלות הבהרה יופנו לנציג המשרד בכתב בלבד באמצעות טופס מענה לשאלות הבהרה.
 2. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג המשרד. מענה ראשוני לשאלות ההבהרה יפורסם לאחר 3 שבועות מיום פרסום הקול קורא ולאחר מכן, כל 3 חודשים.
 3. תשובות תפורסמנה באתר הקול קורא.
 4. יודגש כי אין מענה טלפוני ואין להתקשר למשרד בנוגע לשאלות הבהרה. הפניות תבוצענה באמצעות הטופס המקוון בלבד. בנוסף, אין מענה פרטני וכלל השאלות יזכו למענה במרוכז.
 1. לבקשות יש לצרף את הטופס המצורף לקול קורא זה. טופס הבקשה נמצא במערכת המקוונת.
 2. תשומת לב מגיש הבקשה לצירוף כלל הנספחים המופיעים, חתומים על ידי מורשי החתימה המתאימים לכל נספח כפי שמצוין בתחתית הנספח.
 3. את טופס הבקשה ואת כל הנספחים, מלאים וחתומים, יש להגיש אך ורק דרך מערכת זו.
 4. בקשות תמיכה שלא יוגשו במועד ייפסלו על הסף.
 5. המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר המשרד בכתובת: www.negev-galil.gov.il, לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לנוהל על פי שיקול דעתו ועל פי אילוצי תקציב ככל שיהיו.
 6. המשרד שומר על זכותו לבקש השלמות פרטים ו/או מסמכים /נספחים חסרים, וכן לפנות למבקשים לצורך הבהרות בהתאם לשיקול דעת, אך המשרד אינו מחוייב בכך. מגיש בקשה שלא הגיש את הנדרש מסתכן בפסילת בקשתו.
 1. מסמכים נדרשים עבור כלל המגישים:
  1. תעודת זהות של בעל/ת העסק – בחברה בע"מ או שותפות של בעלי המניות
  2. תעודת התאגדות
  3. אישור ניהול פנקסי חשבונות מטעם רשויות המס
 1. פרק זה מהווה את מענה בעל העסק לקול הקורא, בנוסף לנספחים אותם הוא נדרש להמציא כמפורט.
 2. יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שהבקשה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף או להתנות, לסייג או לשנות אף תנאי מתנאי הקול הקורא, או את ההנחיות המופיעות להלן.
 3. בכל מקרה של שאלות או אי בהירות במסמכי הקול הקורא, על המציע לפנות למשרד בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי הקול הקורא.
 4. ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשת המפורט בבקשה. יודגש כי בדיקת הבקשה תתבסס על הפירוט שיינתן בחוברת הבקשה.
 5. חוסר פירוט בבקשה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישות הקול הקורא, עלולים להביא לניקוד נמוך של הבקשה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.
 1. בפרק זה יפרט בעל העסק את עמידתו בתנאי הסף שפורטו בקול הקורא.
 2. רק בעל עסק אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן יוכל להגיש הצעה לקול הקורא.
 3. מבקש התמיכה מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המפורטים בפרק א' לקול הקורא, בהתאם לפירוט המובא להלן:
  1. מבקש התמיכה הינו בעל עסק אשר עסקו רשום (במס הכנסה) בפריפריה החברתית, בנגב או בגליל כהגדרתם בסעיף 3. 
  2. מבקש התמיכה מוכר מוצרים, טובין, למעט המוצרים המפורטים להלן:
   1. העסק לא מוכר מוצרי המוכרים כמזון מהיר
   2. באפשרותו של בעל העסק לפתוח מספר סולק אשראי. 
   3. בעל העסק לא מקבל תמיכה בגין הקמת האתר נשוא קול קורא זה מגוף אחר כלשהו. 
   4. הנני מצהיר שהמחזור הכספי של העסק המפורט מטה לא עלה מעל עשרה מיליון ₪ או לחילופין הינו עסק חדש. 
  3. הריני לאשר כי הנני עומד/ת בכל תנאי הסף של הקול קורא זה לרבות שאינני מקבל תמיכה עבור הקמת חנות דיגיטלית מאף גורם אחר.
  4. לא הגשתי בקשה לתמיכת המשרד במסגרת פרויקט זה ליותר מעסק אחד שבבעלותי.
  5. הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל מצורפים לבקשה.
  6. ידוע לי כי אי המצאת המסמכים (שיש לצרף לנ"ל) באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה.
  7. הנני להצהיר כי העסק איננו שולל את קיומה של מדינת ישראל או את אופייה הדמוקרטי וכי עסק זה אינו משמש לפעולות בלתי חוקיות.

© 2024 כל הזכויות שמורות.

דילוג לתוכן