Web2.0

מאמר הממחיש בצורה פשוטה וברורה מה עומד מאחורי המילה המעורפלת Web2.0

Web2.0 – מתייחס לדור השני של השירותים הניתנים ברשת האינטרנט ושמאפשר לגולשים לשתף מידע בצורה מקוונת.
בניגוד לדור הראשון, הדור השני נותן למשתמש חוויה דומה יותר ליישומים שהיו לו בשולחן העבודה מאשר לדפי האינטרנט הסטטיים המסורתיים.

אפליקציות הWeb2.0 משתמשות לעיתים קרובות בעירוב של טכניקות שפותחו בשנות ה90 המאוחרות, ביניהן Web Services שפותח ב98', Ajax שפותח ב98', Web Syndication שפותח ב97'.

רובן מאפשרות העברת מידע בצורה נרחבת. דוגמאות בולטות: בלוגים, Wikis.

מי שפיתח את המונח ומיתג אותו הייתה קבוצת O'reilly Media כמונח המתאר כותרת לסדרת כנסים למנהלי אתרים. יש מפתחי אינטרנט שרואים במונח Web2.0 מונח שהתנפח לBuzzword, כלומר מונח אופנתי שמשתמשים בו בהקשרים רבים אולם תוכנו אינו ברור.

אנחנו רואים במונח כסמל לגישה חדשה באינטרנט. סוג של התבגרות וחשיבה על הגולשים במקום התעסקות פנימית באתרים.

נגזרות הWeb2.0 בעסקים

מה שמעניין אותנו כחברות עסקיות הן הנגזרות של המעבר בין הדורות בתחום העסקי. על מנת למקסם את הרווח מאתר האינטרנט שלנו צריך להכיר את היתרונות החדשים שלנו, לפני שהמתחרה יכיר אותם טוב יותר.

אני מחלק את היתרונות לשלושה סוגים עיקריים:

  1. יתרון המהירות
  2. יתרון הנגישות
  3. יתרון השימושיות

יתרון המהירות

יתרון הנגישות

יתרון השימושיות

The Surfer Stays With You

מעבר בין דפים במהירות, מבלי לאבד גולשים חסרי סבלנות

Cross Browser – Cross Platform

כניסה לאתר מכל דפדפן ומכל מערכת הפעלה

Clean & Simple

שימוש במראה נקי וברור באתר האינטרנט

Rich Media

אספקת מולטימדיה עשירה ואיכותית במקום תמונות סטטיות

Web Syndication

שיתוף מידע בין אתרים בשפה אחת ברורה ומובנת (XML)

Web Services

חיקוי אפליקציות Desktop על מנת ליצור בהירות אצל הגולש

No Reload

פעולות גולש ללא טעינת הדף

No Donkeys Allowed

כניסה לאתר מלא בכל רזולוציות המחשב הפופולריות. (ללא תופעות אוזני החמור)

No App. Scrap

גישור על פערים ומחלוקות טכנולוגיות לטובת הגיון הגולש

אודות המחבר